Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy serdecznie na II ogólnopolską Konferencję Naukowo-Praktyczną
"Kreatywność i przedsiębiorczość w ergoterapii i kulturoterapii a turystyka zdrowotna na wsi",
której jesteśmy współorganizatorem.

Termin: 14 grudnia 2016 roku -Supraśl -godzina 9.00
Współorganizatorzy

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych w SGGW
w Warszawie
Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
Katedra Psychologii w Niepublicznej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki w Uniwersytecie w Białymstoku
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo”
w Białymstoku przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

Wiecej szczegółów już wkótce