I zajęcia na studiach podyplomowych 28 29 października

Informujemy, iż I zajęcia dla I smestrów studiów podyplomowych, które zostają uruchomione odbędą się w dniach: 28-29.10.2016.

Dotyczy to następujacych kierunków:

  • Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
  • Księgowość
  • Logopedia
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - zajęcia odbędą się w dniach 21-22.10.2016.