Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2016 2017

 

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2016/2017

 

 

Inauguracja Roku Akademickiego (I semestry): 14 października 2016 r.

 

Semestr zimowy

 

  • Pedagogika I st, Pedagogika II st,

  • Studia podyplomowe: Księgowość, Kadry i płace, Zarządzanie BHP, Zarządzanie oświatą

 

(1 semestry- Inauguracja Roku Akademickiego 14.10.2016 r.)

1.

7-8 października 2016 (nie dotyczy pierwszych semestrów)

2. 14-15 października 2016 (tylko pierwsze semestry)
3. 21-22 października 2016
4. 4-5 listopada 2016
5. 25-26 listopada 2016
6. 9-10 grudnia 2016
7. 16-17 grudnia 2016
8. 13-14 stycznia 2017
9. 27-28 stycznia 2017
10. 10-11 lutego 2017
11. 17-18 lutego 2017

 

  • Zarządzanie I stopnia, Zarządzanie II stopnia
  • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Logopedia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera
1.

14-15 października 2016

2.

28-29 października 2016

3.

4-5 listopada 2016

4. 18-19 listopa 2016
5.

2-3 grudnia 2016

6. 16-17 grudnia 2016

7.

13-14 stycznia 2017

8.

20-21 stycznia 2017

9.

3-4 lutego 2017

10.

17-18 lutego 2017

 

 

Semestr letni

 

  • Pedagogika I st, Pedagogika II st,
  • Studia podyplomowe: Księgowość, Kadry i płace, Zarządzanie BHP, Zarządzanie oświatą

 

1.

24-25 lutego 2017

2. 10-11 marca 2017
3. 24-25 marca 2017
4. 7-8 kwietnia 2017
5. 28-29 kwietnia 2017
6. 12-13 maja 2017

7.

26-27 maja 2017
8. 9-10 czerwca 2017
9. 23-24 czerwca 2017
10. 30 czerwca - 1 lipca 2017

 

  • Zarządzanie I stopnia, Zarządzanie II stopnia
  • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Logopedia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera

 

1. 24-25 lutego 2017
2. 3-4 marca 2017
3. 17-18 marca 2017
4. 31 marca - 1 kwientnia 2017
5. 7-8 kwietnia 2017
6. 21-22 kwietnia 2017

7.

19-20 maja 2017
8. 2-3 czerwca 2017
9. 23-24 czerwca 2017
10.