Seminarium naukowo-eksperckie Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli

W piątek 17 marca 2017 roku na naszej Uczelni odbyło się seminarium naukowo-eksperckie pt.: Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli. Seminarium zorganizowała nasza Uczelnia we wpsółpracy z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze. Patronat honorowy nad seminarium objął Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro. Ptronat medialny objęły łomżyńskie media: Radio Nadzieja, portal w Zasięgu, Grupa Medialna Narew, oraz Tygodnik Kontakty.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali: dr Joanna Karpowicz – JM Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży ,płk Tadeusz Kaczyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz płk Piotr Kondraciuk – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku.

Seminarium swoim występem uświetniła Łomżyńska Filharmonia Kameralna - trio w tematach muzycznych.

W trakcie seminarium poruszano następujace tematy zgrupowane w trzech kategoriach:

Moderator mjr Krzysztof Milewski

PANEL I – PROFILAKTYKA

 • Pedagog w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży mgr Agnieszka Cieślik „Działania z zakresu profilaktyki społecznej podejmowanew Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży- przykłady dobrych praktyk."
 • Pracownik Dydaktyczny Uczelni Jańskiego w Łomży dr Joanna Szkatuła: „Skuteczne strategie w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.”
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku  p.o.  podkom. Joanna  Mocarska „Pozytywne aspekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa."


PANEL II – WSPARCIE

 • superwizor, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny uzależnień w Łomży mgr Paweł Kołakowski „Nowe wyzwania w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień”
 • Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński „Działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej, w tym Domu dla bezdomnych „Przystanek w Drodze”
 • Pracownik Dydaktyczny Uczelni Jańskiego w Łomży dr Jarosław Klimaszewski „Przeciwdziałanie narkomanii w Wojsku”
 • Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Katarzyna Nita „Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”


PREZENTACJA CELI MIESZKALNEJ.  W trakcie seminarium można było zobaczyć jak wygląda prawdziwa cela więzienna, którą zainsenizowano w jeden z pracowni studenckich.


PANEL III – READAPTACJA

 • Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Jarosław Kopczuk „Po co nam właściwie Zakład Karny w Czerwonym Borze.”
 • kpt Grzegorz Bazydło i chor. Waldemar Modzelewski „Zakład Karny w Czerwonym Borze realizuje Rządowy Program Pracy Więźniów”
 • Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu mgr Cezary Łomiak, Psycholog mgr Anna Gołębiewska, Terapeuta mgr Aneta Matyja „Oferta resocjalizacyjna Zakładu Poprawczego w Laskowcu – wybrane programy”
 • Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Łomży mgr Małgorzata Wyszyńska „Kuratela Sądowa.”


DYSKUSJA I WNIOSKI
ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM


Spotkaj się z nami na targach edukacyjnych

Chcesz spotkać się z naszą Uczelnią? Interesuje Cię konkretny kierunek? Nie wiesz co zrobić po maturze, a może potrzebne Ci konkretne dodatkowe kwalifikacje? Już w marcu ruszamy na turnee po targach edukacyjnych.


Spotkaj się z nami - postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania. Służymy pomocą i będzie nam miło się z Wami spotkać.

Harmonogram targów edukacyjnych - czyli gdzie można nas spotkać:

15.03.2017 - III LO w Łomży, ul. Senatorska 13 - godz. 10.00-14.15
16.03.2017 - Sala widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce - godz. 10.30-13.30
28.03.2017 - Budynek KOKiS w Kolnie, ul. Konopnickiej 4 - godz. 11.00-14.00
5.04.2017 - Zespół Szkół nr 1 w Piszu,  - godz. 9.30

Zapraszamy


Terapia zajeciowa już na Jańskim

Miło nam poinformować, że nasza uczelnia wprowadza kolejny kierunek studiów podyplomowych, o które prosiliście: Terapię zajęciową.
Już trwają zapisy!

Celem studiów jest: zdobywanie wiedzy potrzebnej do prowadzenia terapii zajęciowej, kształtowanie umiejętności i wyrabianie nawyków przydatnych w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, w starszym wieku i jednostkami zdrowymi, kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem terapeutycznym, kształtowanie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, kształtowanie umiejętności dotyczących dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

 

Adresaci studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Zdrowie a gospodarka
 • Anatomia , fizjologia i patofizjologia człowieka w terapii zajęciowej
 • Psychologia i pedagogika w terapii zajęciowej
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej
 • Ergoterapia, kulturoterapia, socjoterapia i przyrodoterapia
 • Terapia zajęciowa w geriatrii i medycynie paliatywnej
 • Rekreacja, turystyka i skauting oraz sport w terapii zajęciowej
 • Kinezyterapia w terapii zajęciowej
 • Ratownictwo medyczne i wodne w terapii zajęciowej
 • Język migowy w terapii zajęciowej
 • Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych Terapia zajęciowa uzyska gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w interdyscyplinarnym obszarze terapii zajęciowej. Kompetencje uzyskane w toku studiów znajdują zastosowanie w wielu potencjalnych miejscach zatrudnienia. Studia przewidują w znacznej mierze zajęcia praktyczne – naukę konkretnych metod i technik pracy możliwych do wykorzystania w praktyce. Przewidziane są także wizyty w warsztacie terapii zajęciowej.

 

Studia podyplomowe będą realizowane  jako dwusemestralnePodkategorie