W Uczelni Jańskiego w Łomży trwa rekrutacja na studia:

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Rekrutacja na studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie: +48 511 33 70 50

Rekrutacja na studia podyplomowe: +48 668 487 741

Zapraszamy do Rekrutacji on-line

W dniu 6 czerwca odbyła się NA IV KONFERENCJĘ  - on-line

STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 
CZAS WOLNY OD PRACY I JEGO WPŁYW  NA ZDROWIE  I JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKAUczelnia Jańskiego w Łomży, 

Organizatorami byli:
Studenckie Koło Naukowe „Hossa”
Uniwersytet w Białymstoku,
Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku

 
  

 

KONFERENCJA MIAŁĄ NA CELU : 

-   przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu każdego człowieka i gospodarce,  - prezentację konkurencyjnych produktów terapeutycznych, realizowanych w turystyce zdrowotnej  na wsi i terenach leśnych, - przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących problematyki organizacji i zarządzania czasem wolnym, -   integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.
 
ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI: -   produkty terapeutyczne wykorzystywane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych, -  rola badań marketingowych w realizacji produktów terapeutycznych, -   działania promujące produkty terapeutyczne realizowane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych, -  rola kapitału ludzkiego, w tym zdrowia w zarzadzaniu turystyką zdrowotną na wsi i terenach leśnych, -   organizacja podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i obszarach leśnych, - współpraca podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia i instytucjami kształcącymi personel medyczny, -   działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych.

 

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI:   06 czerwca (sobota) 2020 godz. 8.30  -onferencja odbywa się on-line

 

 
KOMITET NAUKOWY:

 • prof. dr hab. Siarhey Lukin - kierownik Międzynarodowego Wydziału Zarzadzania Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku
 • dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
 • doc. Zoja Grabcewicz  -  adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
 • dr Joanna Karpowicz  - rektor Uczelni Jańskiego w Łomży dr inż. Jarosław Klimaszewski - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Bartłomiej Roman - dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
 • dr Kamil Roman - adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
 • dr Antoni Roman  -  adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Hossa” Uczelni Jańskiego w Łomży, prezes Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach
 • dr Leszek Kędzierski - adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 
KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Antoni Roman - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży -  przewodniczący członkowie:
 • doc. Zoja Grabcewicz  -  adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
 • dr Joanna Karpowicz  -  rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Leszek Kędzierski - adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy dr inż. Jarosław Klimaszewski - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Kamil Roman - adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
 • mgr inż. Robert Kosiński - zastępca prezesa z funkcją sekretarza w Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku hm Andrzej Bajkowski  -  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego
 • mgr Justyna Bućkowska - wykładowca w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • mgr Karolina Sawośko - przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
 • mgr Małgorzata Roman (sekretarz) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
SEKRETARIAT KONFERENCJI: dr Antoni Roman Uczelnia Jańskiego w Łomży Wydział Zarzadzania ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża tel. 503 46 49 46    e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  

 

KOMUNIKAT REKTORA

z dnia 29 maja 2020 roku

 

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW do dnia 30 września 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych oraz uczestnikami innych form kształcenia na naszej Uczelni będą prowadzone zdalnie – za pomocą platformy e-learningowej – za wyjątkiem grup znajdujących się na ostatnim roku studiów. Terminy zaliczeń i egzaminów oraz całego toku studiów pozostają bez zmian. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora