Nowe specjalności na studiach II stopnia

Jest nam miło poinformować, iż od października 2017 roku nasza Uczelnia wprowadza nowe specjalności na studiach II stopnia na kierunku: Zarządzanie:

 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie sprzedażą.

Zarządzanie logistyką to specjalność, która zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów i informacji przez przedsiębiorstwo  i między przedsiębiorstwami. Menedżer logistyki to nie tylko interface dla systemów informatycznych, ale aktywny i świadomy organizator procesów przepływu. Wymaga się od niego samodzielności, pracy zespołowej i kreatywności w rozwiązywaniu wieloaspektowych problemów w obszarze logistycznym w organizacji i poza nią (łańcuchy i sieci logistyczne). Dlatego w ramach specjalności zaproponowane są obok stricte logistycznych przedmiotów, także przedmioty doskonalące kompetencje logistyka (w tym społeczne). Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty), także jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne). Jest też możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych, a także prowadzenia własnej działalności.

 

Druga z proponowanych specjalnośći: Zarządzanie sprzedażą została przygotowana w taki sposób, aby krok po krok wprowadzić studentów w tajniki zarządzania sprzedażą i związanych z nimi działań. Stworzyliśmy program dla ambitnych studentów, chcących zdobywać wiedzę i umiejętności pozwalającą im w skutecznie stosować nowoczesne rozwiązania i techniki sprzedażowe w pracy zawodowej. Specjalność została przygotowana z myślą o studentach, którzy chcą rozwijać zarówno umiejętności analityczne, jak i te w związane z szeroko pojętą kreatywnością. Studenci przygotowywani są objęcia średnich i wyższych funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania dystrybucją, sprzedażą lub działem sprzedaży oraz prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą. Naszym celem jest kształcenie specjalistów - menadżerów, osób zarządzających zespołami sprzedażowymi, dyrektorów działów handlowych, menedżerów sprzedaży, osób, które zatrudniają sprzedawców, osób prowadzących szkolenia sprzedażowe (trenerów i coachów sprzedaży). Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na opracowywanie strategii sprzedażowych, kierowanie procesem sprzedaży i nadzorowanie działu sprzedaży.

 

Zapraszamy na nowe specjalności.


Seminarium naukowo-eksperckie Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli

W piątek 17 marca 2017 roku na naszej Uczelni odbyło się seminarium naukowo-eksperckie pt.: Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli. Seminarium zorganizowała nasza Uczelnia we wpsółpracy z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze. Patronat honorowy nad seminarium objął Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro. Ptronat medialny objęły łomżyńskie media: Radio Nadzieja, portal w Zasięgu, Grupa Medialna Narew, oraz Tygodnik Kontakty.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali: dr Joanna Karpowicz – JM Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży ,płk Tadeusz Kaczyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz płk Piotr Kondraciuk – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku.

Seminarium swoim występem uświetniła Łomżyńska Filharmonia Kameralna - trio w tematach muzycznych.

W trakcie seminarium poruszano następujace tematy zgrupowane w trzech kategoriach:

Moderator mjr Krzysztof Milewski

PANEL I – PROFILAKTYKA

 • Pedagog w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży mgr Agnieszka Cieślik „Działania z zakresu profilaktyki społecznej podejmowanew Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży- przykłady dobrych praktyk."
 • Pracownik Dydaktyczny Uczelni Jańskiego w Łomży dr Joanna Szkatuła: „Skuteczne strategie w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.”
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku  p.o.  podkom. Joanna  Mocarska „Pozytywne aspekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa."


PANEL II – WSPARCIE

 • superwizor, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny uzależnień w Łomży mgr Paweł Kołakowski „Nowe wyzwania w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień”
 • Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński „Działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej, w tym Domu dla bezdomnych „Przystanek w Drodze”
 • Pracownik Dydaktyczny Uczelni Jańskiego w Łomży dr Jarosław Klimaszewski „Przeciwdziałanie narkomanii w Wojsku”
 • Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Katarzyna Nita „Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”


PREZENTACJA CELI MIESZKALNEJ.  W trakcie seminarium można było zobaczyć jak wygląda prawdziwa cela więzienna, którą zainsenizowano w jeden z pracowni studenckich.


PANEL III – READAPTACJA

 • Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Jarosław Kopczuk „Po co nam właściwie Zakład Karny w Czerwonym Borze.”
 • kpt Grzegorz Bazydło i chor. Waldemar Modzelewski „Zakład Karny w Czerwonym Borze realizuje Rządowy Program Pracy Więźniów”
 • Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu mgr Cezary Łomiak, Psycholog mgr Anna Gołębiewska, Terapeuta mgr Aneta Matyja „Oferta resocjalizacyjna Zakładu Poprawczego w Laskowcu – wybrane programy”
 • Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Łomży mgr Małgorzata Wyszyńska „Kuratela Sądowa.”


DYSKUSJA I WNIOSKI
ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM


Spotkaj się z nami na targach edukacyjnych

Chcesz spotkać się z naszą Uczelnią? Interesuje Cię konkretny kierunek? Nie wiesz co zrobić po maturze, a może potrzebne Ci konkretne dodatkowe kwalifikacje? Już w marcu ruszamy na turnee po targach edukacyjnych.


Spotkaj się z nami - postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania. Służymy pomocą i będzie nam miło się z Wami spotkać.

Harmonogram targów edukacyjnych - czyli gdzie można nas spotkać:

15.03.2017 - III LO w Łomży, ul. Senatorska 13 - godz. 10.00-14.15
16.03.2017 - Sala widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce - godz. 10.30-13.30
28.03.2017 - Budynek KOKiS w Kolnie, ul. Konopnickiej 4 - godz. 11.00-14.00
5.04.2017 - Zespół Szkół nr 1 w Piszu,  - godz. 9.30

ZapraszamyPodkategorie