Studia MBA już w Jańskim

Studia MBA już w Jańskim

Ruszyła rekrutacja do nowych studiów: Studia MBA - Master of Business Administration w Uczelni Jańskiego w Łomży realizowane we współpracy z uczelnią Lapland University of Applied Sciences – Finlandia   O PROGRAMIE MBA w Uczelni Jańskiego...

Czytaj więcej

"Łomżyńscy Pionierzy" - wyniki…

Wyniki I etapu rekrutacji  Wyniki rekrutacji po I i II etapie Adres strony PSDiK opisujący projekt http://polskiestowarzyszenie.pl/lomzynscy-pionierzy/ Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby niezakwalifikowane otrzymają powiadomienie pocztą poleconą. 

Czytaj więcej

Na Uczelni trwają obrony

Na Uczelni Jańskiego w Łomży trwają obrony prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich oraz na studiach podyplomowych.  Najwięcej absolwentów w tym tygodniu obroniło się na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Gratulujemy...

Czytaj więcej

Harmonogram obron

Harmonogram obron w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018: kieunek data godzina promotor pedagogika II stopień 29.06.2018 10.00 dr Joanna Szkatuła pedagogika I, II stopień 30.06.2018 10.00 dr Izabela Dąbrowska pedagogika II stopień 03.07.2018 10.00 dr Dorota Zalewska Pedagogika II stopień 04.07.2018 10.00 dr Iwona Borawska Pedagogika I stopień 05.07.2018 9.00 dr Iwona Borawska Pedagogika I...

Czytaj więcej

Uwaga wydłużyliśmy termin składania doku…

"Założenie działalności - wydłużenie terminu rekrutacji Informujemy, że termin składania dokumentów przez osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w ramach projektu "Łomżyńscy Pionierzy" został przedłużony do dn. 22.06.2018 r z uwagi na...

Czytaj więcej

Założenie działalności - wydłużenie term…

"Założenie działalności - wydłużenie terminu rekrutacji Informujemy, że termin składania dokumentów przez osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w ramach projektu "Łomżyńscy Pionierzy" został przedłużony do dn. 08.06.2018 r z uwagi na...

Czytaj więcej

Wspólna studencka konferencja naukowa na…

Studenckie Koło Naukowe "Hossa" w Uczelni Jańskiego w Łomży Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytetu w Białymstoku Koło Naukowe ,,Turysta” Politechniki...

Czytaj więcej

Na targach edukacji i pracy w Kolnie

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Kolnie odbyły się Targi Edukacji i Pracy, w których uczestniczyła Uczelnia Jańskiego w Łomży. Organizatorem spotkania było Młodzieżowe Centrum Kariery. Poczas targów młodzież z...

Czytaj więcej

Założenie działalności gospodarczej - do…

Z przyjemnością informujemy, że na stronie projektu "Łomżyńscy Pionierzy" dostępna jest już dokumentacja rekrutacyjna. Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie 27.04.2018 r. - 25.05.2018 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają...

Czytaj więcej


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest kształcenie kompetencji nauczania muzyki w szkole zgodnie z systemem Carla Ofra, która zakłada, że każde dziecko ma równe szanse, każde może poczuć się wartościowe i odpowiedzialne za grupę. Metoda ta nie uczy rywalizacji. Uczestnicy szkolenia będą pracować zgodnie z tą filoforą nauczania, poznają narzędzia i techniki nauczania dzieci młodszych.

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy

Liczba godzin: 8

Koszt szkolenia; 200 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia

Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Udział w szkoleniu wyposaży Państwa w umiejętności i wiedzę pozwalające na odpowiednie planowanie pracy zespołu klasowego. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych rozporządzeń. Poznają Państwo zagadnienia dotyczące modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz panowania działań wspierających.

Program szkolenia:

  • Specyfika ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Planowanie pracy zespołu klasowego, w którym znajduje się dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - omówienie podstawowych zagadnień według nowego rozporządzenia
  • Omówienie modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Planowanie działań wspierających w odniesieniu do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 460 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni

Opis szkolenia

Na czym polega metoda projektu w edukacji dzieci?
Jak powinien wyglądać program takiego projektu?
Jak go przeprowadzić?

Chcesz znać odpowiedzi na te pytania? Tego wszystkiego dowiecie się na naszym szkoleniu.Nauczymy Was czym jest projekt, jakie są jego fazy, jak formułować cele, jak planować, dzielić pracę oraz tworzyć harmonogram, jakie problemy mogą pojawić się przy prowadzeniu projektu i jak ich uniknąć. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową w oparciu o pracę indywidualną i grupową.

Adresaci szkolenia:nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 400 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni

Program szkolenia obejmuje profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspargera, kształtowanie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w trakcie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Adresaci szkolenia: Osoby pracujące lub zamierzające pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach: z zespołem Aspargera i z Autyzmem, pedagodzy, opiekunowie, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy będą przygotowani do świadomej i twórczej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, z niepełnosprawnością intelektualną.

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 460 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni