Zapraszamy na konferencję Rok z RODO już…

Zapraszamy na konferencję Rok z RODO już 25 kwietnia

Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży dr Joanna Karpowicz oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Feliński zapraszają na Konferencję Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019r. w budynku...

Czytaj więcej

Rektutacja trwa. Zacznij studia od luteg…

Uczelnia Jańskiego w Łomży prowadzi nabór na studia I i II stopnia na kierunki: pedagogika oraz zarządzanie oraz na studia podyplomowe. Początek zajęć na przełowmie lutego i marca 2019. Zapraszamy do...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsz…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert_opracowanie planów studiów_Uczelnia na drodze rozwoju

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na opracowanie/dostosowanie  planów studiów dla 3 specjalności na kierunku Zarządzanie i dla 3 specjalności na kierunku Pedagogika w ramach realizacji projektu "Uczelnia na...

Czytaj więcej

Zapraszamy na V Międzynarodową Konferenc…

Uczelnia Jańskiego w Łomży, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” Centrum Badań Kultury Białoruskiej, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” Uniwersytet w Białymstoku...

Czytaj więcej

Zapraszamy na Inaugurację Roku Akademick…

Rektor oraz Konwent Uczelni Jańskiego w Łomży mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w dniu 13 października 2018 roku o godzinie 10.00   Program Inauguracji Godz. 10.00 Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Uczelnianej...

Czytaj więcej

Studia MBA już w Jańskim

Studia MBA już w Jańskim

Ruszyła rekrutacja do nowych studiów: Studia MBA - Master of Business Administration w Uczelni Jańskiego w Łomży realizowane we współpracy z uczelnią Lapland University of Applied Sciences – Finlandia   O PROGRAMIE MBA w Uczelni Jańskiego...

Czytaj więcej

"Łomżyńscy Pionierzy" - wyniki…

Wyniki I etapu rekrutacji  Wyniki rekrutacji po I i II etapie Adres strony PSDiK opisujący projekt http://polskiestowarzyszenie.pl/lomzynscy-pionierzy/ Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby niezakwalifikowane otrzymają powiadomienie pocztą poleconą. 

Czytaj więcej

Na Uczelni trwają obrony

Na Uczelni Jańskiego w Łomży trwają obrony prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich oraz na studiach podyplomowych.  Najwięcej absolwentów w tym tygodniu obroniło się na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Gratulujemy...

Czytaj więcej

Harmonogram obron

Harmonogram obron w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018: kieunek data godzina promotor pedagogika II stopień 29.06.2018 10.00 dr Joanna Szkatuła pedagogika I, II stopień 30.06.2018 10.00 dr Izabela Dąbrowska pedagogika II stopień 03.07.2018 10.00 dr Dorota Zalewska Pedagogika II stopień 04.07.2018 10.00 dr Iwona Borawska Pedagogika I stopień 05.07.2018 9.00 dr Iwona Borawska Pedagogika I...

Czytaj więcej


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest kształcenie kompetencji nauczania muzyki w szkole zgodnie z systemem Carla Ofra, która zakłada, że każde dziecko ma równe szanse, każde może poczuć się wartościowe i odpowiedzialne za grupę. Metoda ta nie uczy rywalizacji. Uczestnicy szkolenia będą pracować zgodnie z tą filoforą nauczania, poznają narzędzia i techniki nauczania dzieci młodszych.

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy

Liczba godzin: 8

Koszt szkolenia; 200 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia

Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Udział w szkoleniu wyposaży Państwa w umiejętności i wiedzę pozwalające na odpowiednie planowanie pracy zespołu klasowego. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych rozporządzeń. Poznają Państwo zagadnienia dotyczące modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz panowania działań wspierających.

Program szkolenia:

  • Specyfika ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Planowanie pracy zespołu klasowego, w którym znajduje się dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - omówienie podstawowych zagadnień według nowego rozporządzenia
  • Omówienie modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Planowanie działań wspierających w odniesieniu do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 460 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni

Opis szkolenia

Na czym polega metoda projektu w edukacji dzieci?
Jak powinien wyglądać program takiego projektu?
Jak go przeprowadzić?

Chcesz znać odpowiedzi na te pytania? Tego wszystkiego dowiecie się na naszym szkoleniu.Nauczymy Was czym jest projekt, jakie są jego fazy, jak formułować cele, jak planować, dzielić pracę oraz tworzyć harmonogram, jakie problemy mogą pojawić się przy prowadzeniu projektu i jak ich uniknąć. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową w oparciu o pracę indywidualną i grupową.

Adresaci szkolenia:nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 400 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni

Program szkolenia obejmuje profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspargera, kształtowanie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w trakcie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Adresaci szkolenia: Osoby pracujące lub zamierzające pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach: z zespołem Aspargera i z Autyzmem, pedagodzy, opiekunowie, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy będą przygotowani do świadomej i twórczej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, z niepełnosprawnością intelektualną.

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 460 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni