Zapraszamy na konferencję Rok z RODO już…

Zapraszamy na konferencję Rok z RODO już 25 kwietnia

Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży dr Joanna Karpowicz oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Feliński zapraszają na Konferencję Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019r. w budynku...

Czytaj więcej

Rektutacja trwa. Zacznij studia od luteg…

Uczelnia Jańskiego w Łomży prowadzi nabór na studia I i II stopnia na kierunki: pedagogika oraz zarządzanie oraz na studia podyplomowe. Początek zajęć na przełowmie lutego i marca 2019. Zapraszamy do...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsz…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert_opracowanie planów studiów_Uczelnia na drodze rozwoju

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na opracowanie/dostosowanie  planów studiów dla 3 specjalności na kierunku Zarządzanie i dla 3 specjalności na kierunku Pedagogika w ramach realizacji projektu "Uczelnia na...

Czytaj więcej

Zapraszamy na V Międzynarodową Konferenc…

Uczelnia Jańskiego w Łomży, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” Centrum Badań Kultury Białoruskiej, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” Uniwersytet w Białymstoku...

Czytaj więcej

Zapraszamy na Inaugurację Roku Akademick…

Rektor oraz Konwent Uczelni Jańskiego w Łomży mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w dniu 13 października 2018 roku o godzinie 10.00   Program Inauguracji Godz. 10.00 Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Uczelnianej...

Czytaj więcej

Studia MBA już w Jańskim

Studia MBA już w Jańskim

Ruszyła rekrutacja do nowych studiów: Studia MBA - Master of Business Administration w Uczelni Jańskiego w Łomży realizowane we współpracy z uczelnią Lapland University of Applied Sciences – Finlandia   O PROGRAMIE MBA w Uczelni Jańskiego...

Czytaj więcej

"Łomżyńscy Pionierzy" - wyniki…

Wyniki I etapu rekrutacji  Wyniki rekrutacji po I i II etapie Adres strony PSDiK opisujący projekt http://polskiestowarzyszenie.pl/lomzynscy-pionierzy/ Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby niezakwalifikowane otrzymają powiadomienie pocztą poleconą. 

Czytaj więcej

Na Uczelni trwają obrony

Na Uczelni Jańskiego w Łomży trwają obrony prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich oraz na studiach podyplomowych.  Najwięcej absolwentów w tym tygodniu obroniło się na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Gratulujemy...

Czytaj więcej

Harmonogram obron

Harmonogram obron w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018: kieunek data godzina promotor pedagogika II stopień 29.06.2018 10.00 dr Joanna Szkatuła pedagogika I, II stopień 30.06.2018 10.00 dr Izabela Dąbrowska pedagogika II stopień 03.07.2018 10.00 dr Dorota Zalewska Pedagogika II stopień 04.07.2018 10.00 dr Iwona Borawska Pedagogika I stopień 05.07.2018 9.00 dr Iwona Borawska Pedagogika I...

Czytaj więcej


Studia podyplomowe służb celno-skarbowych i innych służb publicznych

 

Studia adresowane są do:

 • pracowników Krajowej Administracji Skarbowej,
 • funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej,
 • funkcjonariuszy takich służb publicznych jak: Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, inspekcja weterynaryjna, inspekcja sanitarna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzna, Biuro Ochrony Rządu, innych służb osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania służb publicznych.

 

Zakres studiów obejmuje m.in.:

 1. zadania i uprawnienia służb publicznych
 2. współpraca służb publicznych
 3. czynności operacyjno-rozpoznawcze (kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, łapówka kontrolowana)
 4. przestępczość gospodarcza
 5. terroryzm i jego zwalczanie
 6. wykorzystanie nowoczesnych technologii (cyberbezpieczeństwo, przestępczość komputerowa)
 7. zagadnienia związane ze statusem prawnym funkcjonariusza służby publicznej
 8. kontrola celno-skarbowa i kontrola podatkowa
 9. zarządzanie informacją w służbach publicznych
 10. wykorzystanie dronów w służbach publicznych

 

Wykładowcami są:

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem służb publicznych (z ośrodków akademickich takich jak Kraków, Lublin, Warszawa, Białystok),
 • praktycy w tym funkcjonariusze służb publicznych,
 • specjaliści z zakresu nowych technologii,
 • teoretycy i praktycy prawa

 

Absolwentom gwarantujemy uzyskanie/podniesienie kwalifikacji w obszarze związanym z funkcjonowaniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.W ramach studiów przewidywany jest bezpłatny udział w konferencji naukowej poświęconej tematyce służb publicznych.

 

Program studiów obejmuje: 2 semestry zajęć, w tym 240 godzin dydaktycznych, 40 % zajęć odbędzie się w formie e-learningu (każdy ze słuchaczy otrzyma tablet).

 

Koszt studiów: 4 500 zł./semestr (9 000 zł./całość), istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 90% kwoty czesnego (dla mieszkańców województwa podlaskiego - dpfinansowanie ze środków RPO Podlasie).Ponadto gwarantujemy rabat 10% (od wpłacanej kwoty) dla funkcjonariuszy StrażyGranicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Możliwe lokalizacje zajęć.

W zależności od liczebności i miejsca zamieszkania uczestników: Biała Podlaska, Białystok, Gliwice, Kraków, Lublin, Łomża, Warszawa.

 

Zapraszamy do Rekrutacji on-line

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych. 

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 2. Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
 3. Mechanizmy uzależnień
 4. Psychologia małych grup
 5. Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 6. Współczesne kierunki psychoterapii
 7. Psychopedagogika kreatywności
 8. Psychologia konfliktu
 9. Interwencja kryzysowa
 10. Planowanie pracy socjoterapeutycznej
 11. Trening umiejętności wychowawczych
 12. Trening samoświadomości
 13. Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji
 14. Warsztaty socjoterapeutyczne
 15. Warsztat antystresowy
 16. Warsztat kontaktu z rodziną
 17. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
 18. Warsztaty arsertywności
 19. Trening rozwoju osobistego
 20. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 21. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
 22. Praktyka
 23. Seminarium dyplomowe

 

Zapraszamy do rejestracji on-line
tel.: 668 487 741
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej umożliwiają absolwentom różnych kierunków studiów i specjalności z przygotowaniem pedagogicznym zdobycie kompetencji do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przygotowują nauczyciela zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami zachowaniu.

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej
w formie wykładów

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Pedagogika kliniczna
 3. Podstawy foniatrii
 4. Dysleksja - diagnoza i terapia
 5. Psychoterapia
 6. Elementy logopedii
 7. Metody diagnozy psychopedagogicznej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
 8. Trudności w uczeniu się matematyki
 9. Arteterapia
 10. Integracja sensoryczna

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Zdrowie a gospodarka
 2. Anatomia , fizjologia i patofizjologia człowieka w terapii zajęciowej
 3. Psychologia i pedagogika w terapii zajęciowej
 4. Planowanie, organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej
 5. Ergoterapia, kulturoterapia, socjoterapia i przyrodoterapia
 6. Terapia zajęciowa w geriatrii i medycynie paliatywnej
 7. Rekreacja, turystyka i skauting oraz sport w terapii zajęciowej
 8. Kinezyterapia w terapii zajęciowej
 9. Ratownictwo medyczne i wodne w terapii zajęciowej
 10. Język migowy w terapii zajęciowej
 11. Praktyka

 

Zapraszamy do rejestracji on-line
tel.: 668 487 741
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń związanych z różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Słuchaczami mogą być: 

 • logopedzi po ukończonych studiach podyplomowych;
 • logopedzi po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie logopedii.

 

CEL STUDIÓW:  Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logopedii (uzyskanie specjalności neurologopedycznej), tj. przygotowanie teoretyczne i praktyczne Słuchaczy (mających ogólne wykształcenie logopedyczne) do pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają cztery semestry

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
 2. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 3. Dysartria
 4. Afazja, diagnoza i terapia
 5. Diagnoza i terapia osób po laryngektomii
 6. Zaburzenia płynności mowy - diagnoza i terapia
 7. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych
 8. Fizjoterapia w zaburzeniach mowy
 9. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
 10. Diagnoza neuropsychologiczna osób z uszkodzeniem mózgu
 11. Metody neuroterapii w neurologopedii
 12. Komunikacja wspomagająca w neurologopedii
 13. Rologopedia w praktyce
 14. Seminarium dyplomowe

 

Zapraszamy do rejestracji on-line
tel.: 668 487 741
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.