Wystartowała rektutacja. Zacznij studia …

Informujemy, że prowadzimy rekrutację na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Zajęcia rozpoczynają się na początku marca. W naszej ofercie możesz znaleźć: studia I stopnia studia II stopnia studia podyplomowe kursy i szkolenia. Zapraszamy do naszego Punktu...

Czytaj więcej

Zapraszamy na Święto Uczelni Jańskiego

Zapraszamy na Święto Uczelni Jańskiego

Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży zaprasza  na kameralne spotkanie z okazji Święta Uczelni Jańskiego, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 roku w siedzibie Uczelni.   Podczas spotkania zainaugurowane zostaną obchody 20-lecia istnienia...

Czytaj więcej

Uwaga ruszyły dofinansowania do studiów …

Uwaga dobra informacja! Od dnia 15.11.2017 roku można składać dokumenty o dofinansowanie do kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Dokumenty  aplikacyjne do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z...

Czytaj więcej

Harmonogram zajęć na kierunku Pedagogika

Harmonogram zajęć na kierunku Pedagogika

Poniżej link, pod którym są dostępne harmonogramy zajęć na kierunku Pedagogika: https://www.dropbox.com/sh/waolrf82yuykngk/AACslUVUZM86ufWBTdD_Avnqa?dl=0

Czytaj więcej

Harmonogram zajęć na kierunku Zarządzani…

Harmonogram zajęć na kierunku Zarządzanie

Witamy, po wakacyjnej przerwie!. Poniżej link do planów zajeć na kierunku: Zarządzanie: https://www.dropbox.com/sh/waolrf82yuykngk/AACslUVUZM86ufWBTdD_Avnqa?dl=0

Czytaj więcej

Polub nas na Facebooku

Polub nas na Facebooku

Kochani studenci, absolwenci i wykładowcy: mamy ogromną prośbę o polubienie funpage`a na naszym uczelnianym facebooku: https://www.facebook.com/UJLomza/. Jest to miejsce, na którym zamieszczamy to, czym żyje nasza Uczelnia. Tam zawsze znajdziesz najświeższe...

Czytaj więcej

Kurs dla kandydatów na członków rad nadz…

Zapraszamy na kurs dla członków Rad Nadzorczych – teraz możesz go dofinansować w 90%.   Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych   Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady...

Czytaj więcej

Innowacyjne zmiany na kierunku zarządzan…

INFORMACJA NR 2 / 17.09.2017 / INNOWACYJNA OFERTA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ZARZĄDZANIE +MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ .../ rządowej i samorządowej / Założenia reformy państwa w sektorze administracji publicznej zakładają...

Czytaj więcej

Innowacyjne zmiany na kierunku zarządzan…

INNOWACYJNA OFERTA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 /informacja 1/ ZARZĄDZANIE + /tytuł roboczy nowego kierunku/ Studiować będzie można 3 lata lub 4,5 roku. Studia w ciągu...4,5 roku kończą się tytułem...

Czytaj więcej


Uczelniany system stypendialny

Stypendium za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym
O to stypendium mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy osiągnęli średnią ocen na świadectwie maturalnym nie mniejszą niż 4,60. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w styczniu każdego roku. Stypendium finansuje Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.


Stypendium rektora dla najlepszych studentów
O to stypendium mogą ubiegać sie studenci, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium można ubiegać się dopiero po zakończeniu pierwszego roku studiów. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy  rok studiów  w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów. Przyznawane są na wniosek studenta na dany rok akademicki. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Stypendium socjalne
O stypendium tego rodzaju mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
O stypendium mogą ubiegać się niepełnosprawni studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Zapomoga
O tego rodzaju świadczenie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymywać dwa razy w ciągu roku akademickiego. Zapomogę finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.